Ασφάλεια Κεφαλαίων

  • Προστασία αρνητικού υπολοίπου
  • Τράπεζες Tier-1 για την ασφάλεια των κεφαλαίων
  • 512 bit κρυπτογράφηση συναλλαγών
  • Ταμείο αποζημίωσης επενδυτών
  • Τακτικοί έλεγχοι από τρίτες πλευρές
  • Καταχωρημένη σε 25 Ρυθμιστικές Αρχές τις ΕΕ

Κρυπτογράφηση

Το Kawase cTrader είναι πλήρως κρυπτογραφημένο με κρυπτογράφηση 512 bit, έτσι ώστε όταν κάνετε συναλλαγές, καταθέσεις ή αναλήψεις, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντα ασφαλείς.

Αξιόπιστη Τεχνολογία

Όλα τα συστήματα και οι υποδομές της πλατφόρμας έχουν πιστοποίηση ISO27001. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν ένα πλαίσιο στους οργανισμούς να διαχειρίζονται τις πτυχές της ασφάλειας των πληροφοριών της επιχείρησής τους.

Αποτελείται από ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας με βάση τον κίνδυνο, που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει, ότι οι οργανισμοί επιλέγουν και διεξάγουν επαρκείς και ανάλογους ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών.

Που φυλάσσονται τα κεφάλαιά σας

Η Kawase συνεργάζεται με τραπεζικά ιδρύματα με Triple-A βαθμολογία, όπως η Barclays Bank PLC, για την φύλαξη των κεφαλαίων σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι εκτός ισολογισμού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της εταιρείας.

  • Barclays PLC
  • Ελληνική Τράπεζα

Κανονιστική Συμμόρφωση

Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να πληρούμε τις αυστηρές προδιαγραφές των κανονισμών με την υποβολή οικονομικών εκθέσεων και την ανάδειξη της κεφαλαιακής επάρκειας. Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε πάντα επαρκή κεφάλαια για να καλύψουμε το σύνολο των κεφαλαίων των πελατών μας. Ο έλεγχος αυτός και η αναφορά χειρίζεται από ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος στη συνέχεια είναι υποχρεωμένος από το νόμο να αναφέρει τυχόν αποκλίσεις στη ρυθμιστική μας αρχή. Ο IT έλεγχος γίνεται αποκλειστικά από την Deloitte.

Η Deloitte Κύπρου είναι η κορυφαία εταιρεία ελεγκτικών υπηρεσιών της χώρας και παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή συμβουλών και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Deloitte παρέχει διεθνώς συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες στο 70% των εταιρειών του Fortune 500. Παρέχει περισσότερους από 210.000 επαγγελματίες στις εταιρείες-μέλη της, σε περισσότερες από 150 χώρες.

Διαχείριση Κινδύνου

Όλα τα είδη των κινδύνων εντός της εταιρείας μας παρακολουθούνται στενά και αξιολογούνται συνεχώς, εξασφαλίζοντας, ότι όλες οι υπηρεσίες είναι πάντα στο πλαίσιο κανόνων της ρυθμιστικής μας αρχής και ότι οι χρηματοοικονομικές ανάγκες όλων των πελατών μπορούν να καλυφθούν ανά πάσα στιγμή.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Είμαστε περήφανα μέλη του ταμείου αποζημίωσης επενδυτών το οποίο ενεργεί ως εγγυητής σε έσχατη ανάγκη. Η επιλεξιμότητα εξαρτάται από τη φύση του αιτήματός σας. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στα νομικά μας έγγραφα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε τις συναλλαγές με 3 απλά βήματα

Άνοιγμα Demo Λογιαριασμού